click here to see all the
custom possibilities
for our products

Nagradna ili viseća svjetiljka s direktnim osvjetljenjem, izrađena od aluminijskog profila 45x70mm, plastificirana u jednoj od naših standardnih boja, za spajanje u kontinuiranu liniju s kombinacijom Bolin A i Bolin 3PH. Svjetiljka se sastoji od satiniranog ili mikroprizmatičnog difuzora u ravnini s donjim rubom svjetiljke. LED izvor svjetla su samohlađeni linearni moduli C učinkovitost, MacAdam3, CRI>80, Foto biološka sigurnost RG0.

SystemSystem 3PHSystem A
SUPPLY230 V
IP CODEIP40
ELECTRICAL PROTETCION CLASSI
SDCM<3
EFFICIENCYup to 103lm/W (M)
up to 109lm/W (MPR)
COLOUR RENDERING INDEX>80, >90
LED LIFESPANL90B10 60000h 35°C
POWER FACTOR0.95
UGR<19 (MPR)
OPTICSSATINATED MAT (M)
MICROPRIZMATIC (MPR)
OPTICS MATERIALPMMA
MATERIAL OF BODYALUMINIUM
MOUNTING VERSIONCEILING (1)
SUSPENDED (2)
DOWNLOADREMOVAL INSTRUCTION…

Low Power CRI80

Bolin System-S M1 LP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S M1 572 LED 10W LP 830572 x 45 x 70mm783 lm356.1-231AM-572/S-10
Bolin Sistem-S M1 852 LED 14W LP 830852 x 45 x 70mm1174 lm356.1-231AM-852/S-14
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 18W LP 8301132 x 45 x 70mm1566 lm356.1-231AM-1132/S-18
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 22W LP 8301412 x 45 x 70mm1957 lm356.1-231AM-1412/S-22
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 27W LP 8301692 x 45 x 70mm2349 lm356.1-231AM-1692/S-27
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 31W LP 8301977 x 45 x 70mm2740 lm356.1-231AM-1977/S-31
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 35W LP 8302257 x 45 x 70mm3132 lm356.1-231AM-2257/S-35
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 39W LP 8302537 x 45 x 70mm3523 lm356.1-231AM-2537/S-39
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 43W LP 8302816 x 45 x 70mm3914 lm356.1-231AM-2816/S-43
Bolin Sistem-S M1 572 LED 10W LP 840572 x 45 x 70mm872 lm356.1-241AM-572/S-10
Bolin Sistem-S M1 852 LED 14W LP 840852 x 45 x 70mm1309 lm356.1-241AM-852/S-14
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 18W LP 8401132 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-1132/S-18
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 22W LP 8401412 x 45 x 70mm2181 lm356.1-241AM-1412/S-22
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 27W LP 8401692 x 45 x 70mm2617 lm356.1-241AM-1692/S-27
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 31W LP 8401977 x 45 x 70mm3054 lm356.1-241AM-1977/S-31
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 35W LP 8402257 x 45 x 70mm3490 lm356.1-241AM-2257/S-35
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 39W LP 8402537 x 45 x 70mm3926 lm356.1-241AM-2537/S-39
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 43W LP 8402816 x 45 x 70mm4362 lm356.1-241AM-2816/S-43

Bolin System-P M1 LP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P M1 572 LED 10W LP 830570 x 45 x 70mm783 lm356.1-231AM-570/P-10
Bolin Sistem-P M1 852 LED 14W LP 830850 x 45 x 70mm1174 lm356.1-231AM-850/P-14
Bolin Sistem-P M1 1132 LED 18W LP 8301130 x 45 x 70mm1566 lm356.1-231AM-1130/P-18
Bolin Sistem-P M1 1412 LED 22W LP 8301410 x 45 x 70mm1957 lm356.1-231AM-1410/P-22
Bolin Sistem-P M1 1692 LED 27W LP 8301690 x 45 x 70mm2349 lm356.1-231AM-1690/P-27
Bolin Sistem-P M1 1977 LED 31W LP 8301975 x 45 x 70mm2740 lm356.1-231AM-1975/P-31
Bolin Sistem-P M1 2257 LED 35W LP 8302255 x 45 x 70mm3132 lm356.1-231AM-2255/P-35
Bolin Sistem-P M1 2537 LED 39W LP 8302535 x 45 x 70mm3523 lm356.1-231AM-2535/P-39
Bolin Sistem-P M1 2816 LED 43W LP 8302814 x 45 x 70mm3914 lm356.1-231AM-2814/P-43
Bolin Sistem-P M1 572 LED 10W LP 840570 x 45 x 70mm872 lm356.1-241AM-570/P-10
Bolin Sistem-P M1 852 LED 14W LP 840850 x 45 x 70mm1309 lm356.1-241AM-850/P-14
Bolin Sistem-P M1 1132 LED 18W LP 8401130 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-1130/P-18
Bolin Sistem-P M1 1412 LED 22W LP 8401410 x 45 x 70mm2181 lm356.1-241AM-1410/P-22
Bolin Sistem-P M1 1692 LED 27W LP 8401690 x 45 x 70mm2617 lm356.1-241AM-1690/P-27
Bolin Sistem-P M1 1977 LED 31W LP 8401975 x 45 x 70mm3054 lm356.1-241AM-1975/P-31
Bolin Sistem-P M1 2257 LED 35W LP 8402255 x 45 x 70mm3490 lm356.1-241AM-2255/P-35
Bolin Sistem-P M1 2537 LED 39W LP 8402535 x 45 x 70mm3926 lm356.1-241AM-2535/P-39
Bolin Sistem-P M1 2816 LED 43W LP 8402814 x 45 x 70mm4362 lm356.1-241AM-2814/P-43

Bolin System-K M1 LP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K M1 572 LED 10W LP 830572 x 45 x 70mm783 lm356.1-231AM-572/K-10
Bolin Sistem-K M1 852 LED 14W LP 830852 x 45 x 70mm1174 lm356.1-231AM-852/K-14
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 18W LP 8301132 x 45 x 70mm1566 lm356.1-231AM-1132/K-18
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 22W LP 8301412 x 45 x 70mm1957 lm356.1-231AM-1412/K-22
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 27W LP 8301692 x 45 x 70mm2349 lm356.1-231AM-1692/K-27
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 31W LP 8301977 x 45 x 70mm2740 lm356.1-231AM-1977/K-31
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 35W LP 8302257 x 45 x 70mm3132 lm356.1-231AM-2257/K-35
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 39W LP 8302537 x 45 x 70mm3523 lm356.1-231AM-2537/K-39
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 43W LP 8302816 x 45 x 70mm3914 lm356.1-231AM-2816/K-43
Bolin Sistem-K M1 572 LED 10W LP 840572 x 45 x 70mm872 lm356.1-241AM-572/K-10
Bolin Sistem-K M1 852 LED 14W LP 840852 x 45 x 70mm1309 lm356.1-241AM-852/K-14
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 18W LP 8401132 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-1132/K-18
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 22W LP 8401412 x 45 x 70mm2181 lm356.1-241AM-1412/K-22
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 27W LP 8401692 x 45 x 70mm2617 lm356.1-241AM-1692/K-27
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 31W LP 8401977 x 45 x 70mm3054 lm356.1-241AM-1977/K-31
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 35W LP 8402257 x 45 x 70mm3490 lm356.1-241AM-2257/K-35
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 39W LP 8402537 x 45 x 70mm3926 lm356.1-241AM-2537/K-39
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 43W LP 8402816 x 45 x 70mm4362 lm356.1-241AM-2816/K-43

High Power CRI80

Bolin System-S M1 HP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S M1 572 LED 18W HP 830572 x 45 x 70mm1567 lm356.1-231AM-572/S-18
Bolin Sistem-S M1 852 LED 26W HP 830852 x 45 x 70mm2350 lm356.1-231AM-852/S-26
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 35W HP 8301132 x 45 x 70mm3134 lm356.1-231AM-1132/S-35
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 43W HP 8301412 x 45 x 70mm3917 lm356.1-231AM-1412/S-43
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 51W HP 8301692 x 45 x 70mm4701 lm356.1-231AM-1692/S-51
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 59W HP 8301977 x 45 x 70mm5484 lm356.1-231AM-1977/S-59
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 68W HP 8302257 x 45 x 70mm6268 lm356.1-231AM-2257/S-68
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 76W HP 8302537 x 45 x 70mm7051 lm356.1-231AM-2537/S-76
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 85W HP 8302816 x 45 x 70mm7834 lm356.1-231AM-2816/S-85
Bolin Sistem-S M1 572 LED 18W HP 840572 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-572/S-18
Bolin Sistem-S M1 852 LED 26W HP 840852 x 45 x 70mm2617 lm356.1-241AM-852/S-26
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 35W HP 8401132 x 45 x 70mm3490 lm356.1-241AM-1132/S-35
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 43W HP 8401412 x 45 x 70mm4362 lm356.1-241AM-1412/S-43
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 51W HP 8401692 x 45 x 70mm5235 lm356.1-241AM-1692/S-51
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 59W HP 8401977 x 45 x 70mm6107 lm356.1-241AM-1977/S-59
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 68W HP 8402257 x 45 x 70mm6980 lm356.1-241AM-2257/S-68
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 76W HP 8402537 x 45 x 70mm7852 lm356.1-241AM-2537/S-76
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 85W HP 8402816 x 45 x 70mm8725 lm356.1-241AM-2816/S-85

Bolin System-P M1 HP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P M1 570 LED 18W HP 830570 x 45 x 70mm1567 lm356.1-231AM-570/P-18
Bolin Sistem-P M1 850 LED 26W HP 830850 x 45 x 70mm2350 lm356.1-231AM-850/P-26
Bolin Sistem-P M1 1130 LED 35W HP 8301130 x 45 x 70mm3134 lm356.1-231AM-1130/P-35
Bolin Sistem-P M1 1410 LED 43W HP 8301410 x 45 x 70mm3917 lm356.1-231AM-1410/P-43
Bolin Sistem-P M1 1690 LED 51W HP 8301690 x 45 x 70mm4701 lm356.1-231AM-1690/P-51
Bolin Sistem-P M1 1975 LED 59W HP 8301975 x 45 x 70mm5484 lm356.1-231AM-1975/P-59
Bolin Sistem-P M1 2255 LED 68W HP 8302255 x 45 x 70mm6268 lm356.1-231AM-2255/P-68
Bolin Sistem-P M1 2535 LED 76W HP 8302535 x 45 x 70mm7051 lm356.1-231AM-2535/P-76
Bolin Sistem-P M1 2814 LED 85W HP 8302814 x 45 x 70mm7834 lm356.1-231AM-2814/P-85
Bolin Sistem-P M1 570 LED 18W HP 840570 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-570/P-18
Bolin Sistem-P M1 850 LED 26W HP 840850 x 45 x 70mm2617 lm356.1-241AM-850/P-26
Bolin Sistem-P M1 1130 LED 35W HP 8401130 x 45 x 70mm3490 lm356.1-241AM-1130/P-35
Bolin Sistem-P M1 1410 LED 43W HP 8401410 x 45 x 70mm4362 lm356.1-241AM-1410/P-43
Bolin Sistem-P M1 1690 LED 51W HP 8401690 x 45 x 70mm5235 lm356.1-241AM-1690/P-51
Bolin Sistem-P M1 1975 LED 59W HP 8401975 x 45 x 70mm6107 lm356.1-241AM-1975/P-59
Bolin Sistem-P M1 2255 LED 68W HP 8402255 x 45 x 70mm6980 lm356.1-241AM-2255/P-68
Bolin Sistem-P M1 2535 LED 76W HP 8402535 x 45 x 70mm7852 lm356.1-241AM-2535/P-76
Bolin Sistem-P M1 2814 LED 85W HP 8402814 x 45 x 70mm8725 lm356.1-241AM-2814/P-85

Bolin System-K M1 HP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K M1 572 LED 18W HP 830572 x 45 x 70mm1567 lm356.1-231AM-572/K-18
Bolin Sistem-K M1 852 LED 26W HP 830852 x 45 x 70mm2350 lm356.1-231AM-852/K-26
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 35W HP 8301132 x 45 x 70mm3134 lm356.1-231AM-1132/K-35
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 43W HP 8301412 x 45 x 70mm3917 lm356.1-231AM-1412/K-43
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 51W HP 8301692 x 45 x 70mm4701 lm356.1-231AM-1692/K-51
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 59W HP 8301977 x 45 x 70mm5484 lm356.1-231AM-1977/K-59
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 68W HP 8302257 x 45 x 70mm6268 lm356.1-231AM-2257/K-68
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 76W HP 8302537 x 45 x 70mm7051 lm356.1-231AM-2537/K-76
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 85W HP 8302816 x 45 x 70mm7834 lm356.1-231AM-2816/K-85
Bolin Sistem-K M1 572 LED 18W HP 840572 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-572/K-18
Bolin Sistem-K M1 852 LED 26W HP 840852 x 45 x 70mm2617 lm356.1-241AM-852/K-26
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 35W HP 8401132 x 45 x 70mm3490 lm356.1-241AM-1132/K-35
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 43W HP 8401412 x 45 x 70mm4362 lm356.1-241AM-1412/K-43
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 51W HP 8401692 x 45 x 70mm5235 lm356.1-241AM-1692/K-51
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 59W HP 8401977 x 45 x 70mm6107 lm356.1-241AM-1977/K-59
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 68W HP 8402257 x 45 x 70mm6980 lm356.1-241AM-2257/K-68
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 76W HP 8402537 x 45 x 70mm7852 lm356.1-241AM-2537/K-76
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 85W HP 8402816 x 45 x 70mm8725 lm356.1-241AM-2816/K-85

Low Power CRI80

Bolin System-S MPR1 LP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 10W LP 830572 x 45 x 70mm825 lm356.1-231AP-572/S-10
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 14W LP 830852 x 45 x 70mm1237 lm356.1-231AP-852/S-14
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 18W LP 8301132 x 45 x 70mm1650 lm356.1-231AP-1132/S-18
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 22W LP 8301412 x 45 x 70mm2062 lm356.1-231AP-1412/S-22
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 27W LP 8301692 x 45 x 70mm2474 lm356.1-231AP-1692/S-27
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 31W LP 8301977 x 45 x 70mm2887 lm356.1-231AP-1977/S-31
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 35W LP 8302257 x 45 x 70mm3299 lm356.1-231AP-2257/S-35
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 39W LP 8302537 x 45 x 70mm3712 lm356.1-231AP-2537/S-39
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 43W LP 8302816 x 45 x 70mm4124 lm356.1-231AP-2816/S-43
Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 10W LP 840572 x 45 x 70mm919 lm356.1-241AP-572/S-10
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 14W LP 840852 x 45 x 70mm1379 lm356.1-241AP-852/S-14
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 18W LP 8401132 x 45 x 70mm1838 lm356.1-241AP-1132/S-18
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 22W LP 8401412 x 45 x 70mm2298 lm356.1-241AP-1412/S-22
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 27W LP 8401692 x 45 x 70mm2758 lm356.1-241AP-1692/S-27
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 31W LP 8401977 x 45 x 70mm3217 lm356.1-241AP-1977/S-31
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 35W LP 8402257 x 45 x 70mm3677 lm356.1-241AP-2257/S-35
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 39W LP 8402537 x 45 x 70mm4136 lm356.1-241AP-2537/S-39
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 43W LP 8402816 x 45 x 70mm4596 lm356.1-241AP-2816/S-43

Bolin System-P MPR1 LP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P MPR1 570 LED 10W LP 830570 x 45 x 70mm825 lm356.1-231AP-570/P-10
Bolin Sistem-P MPR1 850 LED 14W LP 830850 x 45 x 70mm1237 lm356.1-231AP-850/P-14
Bolin Sistem-P MPR1 1130 LED 18W LP 8301130 x 45 x 70mm1650 lm356.1-231AP-1130/P-18
Bolin Sistem-P MPR1 1410 LED 22W LP 8301410 x 45 x 70mm2062 lm356.1-231AP-1410/P-22
Bolin Sistem-P MPR1 1690 LED 27W LP 8301690 x 45 x 70mm2474 lm356.1-231AP-1690/P-27
Bolin Sistem-P MPR1 1975 LED 31W LP 8301975 x 45 x 70mm2887 lm356.1-231AP-1975/P-31
Bolin Sistem-P MPR1 2255 LED 35W LP 8302255 x 45 x 70mm3299 lm356.1-231AP-2255/P-35
Bolin Sistem-P MPR1 2535 LED 39W LP 8302535 x 45 x 70mm3712 lm356.1-231AP-2535/P-39
Bolin Sistem-P MPR1 2814 LED 43W LP 8302814 x 45 x 70mm4124 lm356.1-231AP-2814/P-43
Bolin Sistem-P MPR1 570 LED 10W LP 840570 x 45 x 70mm919 lm356.1-241AP-570/P-10
Bolin Sistem-P MPR1 850 LED 14W LP 840850 x 45 x 70mm1379 lm356.1-241AP-850/P-14
Bolin Sistem-P MPR1 1130 LED 18W LP 8401130 x 45 x 70mm1838 lm356.1-241AP-1130/P-18
Bolin Sistem-P MPR1 1410 LED 22W LP 8401410 x 45 x 70mm2298 lm356.1-241AP-1410/P-22
Bolin Sistem-P MPR1 1690 LED 27W LP 8401690 x 45 x 70mm2758 lm356.1-241AP-1690/P-27
Bolin Sistem-P MPR1 1975 LED 31W LP 8401975 x 45 x 70mm3217 lm356.1-241AP-1975/P-31
Bolin Sistem-P MPR1 2255 LED 35W LP 8402255 x 45 x 70mm3677 lm356.1-241AP-2255/P-35
Bolin Sistem-P MPR1 2535 LED 39W LP 8402535 x 45 x 70mm4136 lm356.1-241AP-2535/P-39
Bolin Sistem-P MPR1 2814 LED 43W LP 8402814 x 45 x 70mm4596 lm356.1-241AP-2814/P-43

Bolin System-K MPR1 LP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 10W LP 830572 x 45 x 70mm825 lm356.1-231AP-572/K-10
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 14W LP 830852 x 45 x 70mm1237 lm356.1-231AP-852/K-14
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 18W LP 8301132 x 45 x 70mm1650 lm356.1-231AP-1132/K-18
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 22W LP 8301412 x 45 x 70mm2062 lm356.1-231AP-1412/K-22
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 27W LP 8301692 x 45 x 70mm2474 lm356.1-231AP-1692/K-27
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 31W LP 8301977 x 45 x 70mm2887 lm356.1-231AP-1977/K-31
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 35W LP 8302257 x 45 x 70mm3299 lm356.1-231AP-2257/K-35
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 39W LP 8302537 x 45 x 70mm3712 lm356.1-231AP-2537/K-39
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 43W LP 8302816 x 45 x 70mm4124 lm356.1-231AP-2816/K-43
Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 10W LP 840572 x 45 x 70mm919 lm356.1-241AP-572/K-10
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 14W LP 840852 x 45 x 70mm1379 lm356.1-241AP-852/K-14
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 18W LP 8401132 x 45 x 70mm1838 lm356.1-241AP-1132/K-18
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 22W LP 8401412 x 45 x 70mm2298 lm356.1-241AP-1412/K-22
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 27W LP 8401692 x 45 x 70mm2758 lm356.1-241AP-1692/K-27
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 31W LP 8401977 x 45 x 70mm3217 lm356.1-241AP-1977/K-31
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 35W LP 8402257 x 45 x 70mm3677 lm356.1-241AP-2257/K-35
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 39W LP 8402537 x 45 x 70mm4136 lm356.1-241AP-2537/K-39
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 43W LP 8402816 x 45 x 70mm4596 lm356.1-241AP-2816/K-43

High Power CRI80

Bolin System-S MPR1 HP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 18W HP 830572 x 45 x 70mm1651 lm356.1-231AP-572/S-18
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 26W HP 830852 x 45 x 70mm2476 lm356.1-231AP-852/S-26
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 35W HP 8301132 x 45 x 70mm3302 lm356.1-231AP-1132/S-35
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 43W HP 8301412 x 45 x 70mm4127 lm356.1-231AP-1412/S-43
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 51W HP 8301692 x 45 x 70mm4952 lm356.1-231AP-1692/S-51
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 59W HP 8301977 x 45 x 70mm5778 lm356.1-231AP-1977/S-59
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 68W HP 8302257 x 45 x 70mm6603 lm356.1-231AP-2257/S-68
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 76W HP 8302537 x 45 x 70mm7429 lm356.1-231AP-2537/S-76
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 85W HP 8302816 x 45 x 70mm8254 lm356.1-231AP-2816/S-85
Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 18W HP 840572 x 45 x 70mm1838 lm356.1-241AP-572/S-18
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 26W HP 840852 x 45 x 70mm2758 lm356.1-241AP-852/S-26
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 35W HP 8401132 x 45 x 70mm3677 lm356.1-241AP-1132/S-35
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 43W HP 8401412 x 45 x 70mm4596 lm356.1-241AP-1412/S-43
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 51W HP 8401692 x 45 x 70mm5515 lm356.1-241AP-1692/S-51
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 59W HP 8401977 x 45 x 70mm6435 lm356.1-241AP-1977/S-59
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 68W HP 8402257 x 45 x 70mm7354 lm356.1-241AP-2257/S-68
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 76W HP 8402537 x 45 x 70mm8273 lm356.1-241AP-2537/S-76
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 85W HP 8402816 x 45 x 70mm9192 lm356.1-241AP-2816/S-85

Bolin System-P MPR1 HP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P MPR1 570 LED 18W HP 830570 x 45 x 70mm1651 lm356.1-231AP-570/P-18
Bolin Sistem-P MPR1 850 LED 26W HP 830850 x 45 x 70mm2476 lm356.1-231AP-850/P-26
Bolin Sistem-P MPR1 1130 LED 35W HP 8301130 x 45 x 70mm3302 lm356.1-231AP-1130/P-35
Bolin Sistem-P MPR1 1410 LED 43W HP 8301410 x 45 x 70mm4127 lm356.1-231AP-1410/P-43
Bolin Sistem-P MPR1 1690 LED 51W HP 8301690 x 45 x 70mm4952 lm356.1-231AP-1690/P-51
Bolin Sistem-P MPR1 1975 LED 59W HP 8301975 x 45 x 70mm5778 lm356.1-231AP-1975/P-59
Bolin Sistem-P MPR1 2255 LED 68W HP 8302255 x 45 x 70mm6603 lm356.1-231AP-2255/P-68
Bolin Sistem-P MPR1 2535 LED 76W HP 8302535 x 45 x 70mm7429 lm356.1-231AP-2535/P-76
Bolin Sistem-P MPR1 2814 LED 85W HP 8302814 x 45 x 70mm8254 lm356.1-231AP-2814/P-85
Bolin Sistem-P MPR1 570 LED 18W HP 840570 x 45 x 70mm1838 lm356.1-241AP-570/P-18
Bolin Sistem-P MPR1 850 LED 26W HP 840850 x 45 x 70mm2758 lm356.1-241AP-850/P-26
Bolin Sistem-P MPR1 1130 LED 35W HP 8401130 x 45 x 70mm3677 lm356.1-241AP-1130/P-35
Bolin Sistem-P MPR1 1410 LED 43W HP 8401410 x 45 x 70mm4596 lm356.1-241AP-1410/P-43
Bolin Sistem-P MPR1 1690 LED 51W HP 8401690 x 45 x 70mm5515 lm356.1-241AP-1690/P-51
Bolin Sistem-P MPR1 1975 LED 59W HP 8401975 x 45 x 70mm6435 lm356.1-241AP-1975/P-59
Bolin Sistem-P MPR1 2255 LED 68W HP 8402255 x 45 x 70mm7354 lm356.1-241AP-2255/P-68
Bolin Sistem-P MPR1 2535 LED 76W HP 8402535 x 45 x 70mm8273 lm356.1-241AP-2535/P-76
Bolin Sistem-P MPR1 2814 LED 85W HP 8402814 x 45 x 70mm9192 lm356.1-241AP-2814/P-85

Bolin System-K MPR1 HP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 18W HP 830572 x 45 x 70mm1651 lm356.1-231AP-572/K-18
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 26W HP 830852 x 45 x 70mm2476 lm356.1-231AP-852/K-26
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 35W HP 8301132 x 45 x 70mm3302 lm356.1-231AP-1132/K-35
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 43W HP 8301412 x 45 x 70mm4127 lm356.1-231AP-1412/K-43
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 51W HP 8301692 x 45 x 70mm4952 lm356.1-231AP-1692/K-51
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 59W HP 8301977 x 45 x 70mm5778 lm356.1-231AP-1977/K-59
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 68W HP 8302257 x 45 x 70mm6603 lm356.1-231AP-2257/K-68
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 76W HP 8302537 x 45 x 70mm7429 lm356.1-231AP-2537/K-76
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 85W HP 8302816 x 45 x 70mm8254 lm356.1-231AP-2816/K-85
Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 18W HP 840572 x 45 x 70mm1838 lm356.1-241AP-572/K-18
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 26W HP 840852 x 45 x 70mm2758 lm356.1-241AP-852/K-26
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 35W HP 8401132 x 45 x 70mm3677 lm356.1-241AP-1132/K-35
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 43W HP 8401412 x 45 x 70mm4596 lm356.1-241AP-1412/K-43
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 51W HP 8401692 x 45 x 70mm5515 lm356.1-241AP-1692/K-51
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 59W HP 8401977 x 45 x 70mm6435 lm356.1-241AP-1977/K-59
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 68W HP 8402257 x 45 x 70mm7354 lm356.1-241AP-2257/K-68
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 76W HP 8402537 x 45 x 70mm8273 lm356.1-241AP-2537/K-76
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 85W HP 8402816 x 45 x 70mm9192 lm356.1-241AP-2816/K-85

Low Power CRI90

Bolin System-S M1 LP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S M1 572 LED 10W LP 930572 x 45 x 70mm738 lm356.1-231AM-572/S-10-9
Bolin Sistem-S M1 852 LED 14W LP 930852 x 45 x 70mm1107 lm356.1-231AM-852/S-14-9
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 18W LP 9301132 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-1132/S-18-9
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 22W LP 9301412 x 45 x 70mm1845 lm356.1-231AM-1412/S-22-9
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 26W LP 9301692 x 45 x 70mm2214 lm356.1-231AM-1692/S-26-9
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 31W LP 9301977 x 45 x 70mm2583 lm356.1-231AM-1977/S-31-9
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 35W LP 9302257 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-2257/S-35-9
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 39W LP 9302537 x 45 x 70mm3321 lm356.1-231AM-2537/S-39-9
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 43W LP 9302816 x 45 x 70mm3690 lm356.1-231AM-2816/S-43-9
Bolin Sistem-S M1 572 LED 10W LP 940572 x 45 x 70mm783 lm356.1-241AM-572/S-10-9
Bolin Sistem-S M1 852 LED 14W LP 940852 x 45 x 70mm1174 lm356.1-241AM-852/S-14-9
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 18W LP 9401132 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-1132/S-18-9
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 22W LP 9401412 x 45 x 70mm1957 lm356.1-241AM-1412/S-22-9
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 26W LP 9401692 x 45 x 70mm2349 lm356.1-241AM-1692/S-26-9
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 31W LP 9401977 x 45 x 70mm2740 lm356.1-241AM-1977/S-31-9
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 35W LP 9402257 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-2257/S-35-9
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 39W LP 9402537 x 45 x 70mm3523 lm356.1-241AM-2537/S-39-9
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 43W LP 9402816 x 45 x 70mm3914 lm356.1-241AM-2816/S-43-9

Bolin System-P M1 LP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P M1 570 LED 10W LP 930570 x 45 x 70mm738 lm356.1-231AM-570/P-10-9
Bolin Sistem-P M1 850 LED 14W LP 930850 x 45 x 70mm1107 lm356.1-231AM-850/P-14-9
Bolin Sistem-P M1 1130 LED 18W LP 9301130 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-1130/P-18-9
Bolin Sistem-P M1 1410 LED 22W LP 9301410 x 45 x 70mm1845 lm356.1-231AM-1410/P-22-9
Bolin Sistem-P M1 1690 LED 26W LP 9301690 x 45 x 70mm2214 lm356.1-231AM-1690/P-26-9
Bolin Sistem-P M1 1975 LED 31W LP 9301975 x 45 x 70mm2583 lm356.1-231AM-1975/P-31-9
Bolin Sistem-P M1 2255 LED 35W LP 9302255 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-2255/P-35-9
Bolin Sistem-P M1 2535 LED 39W LP 9302535 x 45 x 70mm3321 lm356.1-231AM-2535/P-39-9
Bolin Sistem-P M1 2814 LED 43W LP 9302814 x 45 x 70mm3690 lm356.1-231AM-2814/P-43-9
Bolin Sistem-P M1 570 LED 10W LP 940570 x 45 x 70mm783 lm356.1-241AM-570/P-10-9
Bolin Sistem-P M1 850 LED 14W LP 940850 x 45 x 70mm1174 lm356.1-241AM-850/P-14-9
Bolin Sistem-P M1 1130 LED 18W LP 9401130 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-1130/P-18-9
Bolin Sistem-P M1 1410 LED 22W LP 9401410 x 45 x 70mm1957 lm356.1-241AM-1410/P-22-9
Bolin Sistem-P M1 1690 LED 26W LP 9401690 x 45 x 70mm2349 lm356.1-241AM-1690/P-26-9
Bolin Sistem-P M1 1975 LED 31W LP 9401975 x 45 x 70mm2740 lm356.1-241AM-1975/P-31-9
Bolin Sistem-P M1 2255 LED 35W LP 9402255 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-2255/P-35-9
Bolin Sistem-P M1 2535 LED 39W LP 9402535 x 45 x 70mm3523 lm356.1-241AM-2535/P-39-9
Bolin Sistem-P M1 2814 LED 43W LP 9402814 x 45 x 70mm3914 lm356.1-241AM-2814/P-43-9

Bolin System-K M1 LP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K M1 572 LED 10W LP 930572 x 45 x 70mm738 lm356.1-231AM-572/K-10-9
Bolin Sistem-K M1 852 LED 14W LP 930852 x 45 x 70mm1107 lm356.1-231AM-852/K-14-9
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 18W LP 9301132 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-1132/K-18-9
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 22W LP 9301412 x 45 x 70mm1845 lm356.1-231AM-1412/K-22-9
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 26W LP 9301692 x 45 x 70mm2214 lm356.1-231AM-1692/K-26-9
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 31W LP 9301977 x 45 x 70mm2583 lm356.1-231AM-1977/K-31-9
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 35W LP 9302257 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-2257/K-35-9
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 39W LP 9302537 x 45 x 70mm3321 lm356.1-231AM-2537/K-39-9
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 43W LP 9302816 x 45 x 70mm3690 lm356.1-231AM-2816/K-43-9
Bolin Sistem-K M1 572 LED 10W LP 940572 x 45 x 70mm783 lm356.1-241AM-572/K-10-9
Bolin Sistem-K M1 852 LED 14W LP 940852 x 45 x 70mm1174 lm356.1-241AM-852/K-14-9
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 18W LP 9401132 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-1132/K-18-9
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 22W LP 9401412 x 45 x 70mm1957 lm356.1-241AM-1412/K-22-9
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 26W LP 9401692 x 45 x 70mm2349 lm356.1-241AM-1692/K-26-9
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 31W LP 9401977 x 45 x 70mm2740 lm356.1-241AM-1977/K-31-9
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 35W LP 9402257 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-2257/K-35-9
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 39W LP 9402537 x 45 x 70mm3523 lm356.1-241AM-2537/K-39-9
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 43W LP 9402816 x 45 x 70mm3914 lm356.1-241AM-2816/K-43-9

High Power CRI90

Bolin System-S M1 LP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S M1 572 LED 18W HP 930572 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-572/S-18-9
Bolin Sistem-S M1 852 LED 26W HP 930852 x 45 x 70mm2214 lm356.1-231AM-852/S-26-9
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 34W HP 9301132 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-1132/S-34-9
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 43W HP 9301412 x 45 x 70mm3690 lm356.1-231AM-1412/S-43-9
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 51W HP 9301692 x 45 x 70mm4428 lm356.1-231AM-1692/S-51-9
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 60W HP 9301977 x 45 x 70mm5167 lm356.1-231AM-1977/S-60-9
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 68W HP 9302257 x 45 x 70mm5905 lm356.1-231AM-2257/S-68-9
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 76W HP 9302537 x 45 x 70mm6643 lm356.1-231AM-2537/S-76-9
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 84W HP 9302816 x 45 x 70mm7381 lm356.1-231AM-2816/S-84-9
Bolin Sistem-S M1 572 LED 18W HP 940572 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-572/S-18-9
Bolin Sistem-S M1 852 LED 26W HP 940852 x 45 x 70mm2349 lm356.1-241AM-852/S-26-9
Bolin Sistem-S M1 1132 LED 34W HP 9401132 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-1132/S-34-9
Bolin Sistem-S M1 1412 LED 43W HP 9401412 x 45 x 70mm3914 lm356.1-241AM-1412/S-43-9
Bolin Sistem-S M1 1692 LED 51W HP 9401692 x 45 x 70mm4697 lm356.1-241AM-1692/S-51-9
Bolin Sistem-S M1 1977 LED 60W HP 9401977 x 45 x 70mm5480 lm356.1-241AM-1977/S-60-9
Bolin Sistem-S M1 2257 LED 68W HP 9402257 x 45 x 70mm6263 lm356.1-241AM-2257/S-68-9
Bolin Sistem-S M1 2537 LED 76W HP 9402537 x 45 x 70mm7046 lm356.1-241AM-2537/S-76-9
Bolin Sistem-S M1 2816 LED 84W HP 9402816 x 45 x 70mm7829 lm356.1-241AM-2816/S-84-9

Bolin System-P M1 HP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P M1 570 LED 18W HP 930570 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-570/P-18-9
Bolin Sistem-P M1 850 LED 26W HP 930850 x 45 x 70mm2214 lm356.1-231AM-850/P-26-9
Bolin Sistem-P M1 1130 LED 34W HP 9301130 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-1130/P-34-9
Bolin Sistem-P M1 1410 LED 43W HP 9301410 x 45 x 70mm3690 lm356.1-231AM-1410/P-43-9
Bolin Sistem-P M1 1690 LED 51W HP 9301690 x 45 x 70mm4428 lm356.1-231AM-1690/P-51-9
Bolin Sistem-P M1 1975 LED 60W HP 9301975 x 45 x 70mm5167 lm356.1-231AM-1975/P-60-9
Bolin Sistem-P M1 2255 LED 68W HP 9302255 x 45 x 70mm5905 lm356.1-231AM-2255/P-68-9
Bolin Sistem-P M1 2535 LED 76W HP 9302535 x 45 x 70mm6643 lm356.1-231AM-2535/P-76-9
Bolin Sistem-P M1 2814 LED 84W HP 9302814 x 45 x 70mm7381 lm356.1-231AM-2814/P-84-9
Bolin Sistem-P M1 570 LED 18W HP 940570 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-570/P-18-9
Bolin Sistem-P M1 850 LED 26W HP 940850 x 45 x 70mm2349 lm356.1-241AM-850/P-26-9
Bolin Sistem-P M1 1130 LED 34W HP 9401130 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-1130/P-34-9
Bolin Sistem-P M1 1410 LED 43W HP 9401410 x 45 x 70mm3914 lm356.1-241AM-1410/P-43-9
Bolin Sistem-P M1 1690 LED 51W HP 9401690 x 45 x 70mm4697 lm356.1-241AM-1690/P-51-9
Bolin Sistem-P M1 1975 LED 60W HP 9401975 x 45 x 70mm5480 lm356.1-241AM-1975/P-60-9
Bolin Sistem-P M1 2255 LED 68W HP 9402255 x 45 x 70mm6263 lm356.1-241AM-2255/P-68-9
Bolin Sistem-P M1 2535 LED 76W HP 9402535 x 45 x 70mm7046 lm356.1-241AM-2535/P-76-9
Bolin Sistem-P M1 2814 LED 84W HP 9402814 x 45 x 70mm7829 lm356.1-241AM-2814/P-84-9

Bolin System-K M1 HP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K M1 572 LED 18W HP 930572 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-572/K-18-9
Bolin Sistem-K M1 852 LED 26W HP 930852 x 45 x 70mm2214 lm356.1-231AM-852/K-26-9
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 34W HP 9301132 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-1132/K-34-9
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 43W HP 9301412 x 45 x 70mm3690 lm356.1-231AM-1412/K-43-9
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 51W HP 9301692 x 45 x 70mm4428 lm356.1-231AM-1692/K-51-9
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 60W HP 9301977 x 45 x 70mm5167 lm356.1-231AM-1977/K-60-9
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 68W HP 9302257 x 45 x 70mm5905 lm356.1-231AM-2257/K-68-9
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 76W HP 9302537 x 45 x 70mm6643 lm356.1-231AM-2537/K-76-9
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 84W HP 9302816 x 45 x 70mm7381 lm356.1-231AM-2816/K-84-9
Bolin Sistem-K M1 572 LED 18W HP 940572 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-572/K-18-9
Bolin Sistem-K M1 852 LED 26W HP 940852 x 45 x 70mm2349 lm356.1-241AM-852/K-26-9
Bolin Sistem-K M1 1132 LED 34W HP 9401132 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-1132/K-34-9
Bolin Sistem-K M1 1412 LED 43W HP 9401412 x 45 x 70mm3914 lm356.1-241AM-1412/K-43-9
Bolin Sistem-K M1 1692 LED 51W HP 9401692 x 45 x 70mm4697 lm356.1-241AM-1692/K-51-9
Bolin Sistem-K M1 1977 LED 60W HP 9401977 x 45 x 70mm5480 lm356.1-241AM-1977/K-60-9
Bolin Sistem-K M1 2257 LED 68W HP 9402257 x 45 x 70mm6263 lm356.1-241AM-2257/K-68-9
Bolin Sistem-K M1 2537 LED 76W HP 9402537 x 45 x 70mm7046 lm356.1-241AM-2537/K-76-9
Bolin Sistem-K M1 2816 LED 84W HP 9402816 x 45 x 70mm7829 lm356.1-241AM-2816/K-84-9

Low Power CRI90

Bolin System-S MPR1 LP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 10W LP 930572 x 45 x 70mm778 lm356.1-231AP-572/S-10-9
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 14W LP 930852 x 45 x 70mm1166 lm356.1-231AP-852/S-14-9
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 18W LP 9301132 x 45 x 70mm1555 lm356.1-231AP-1132/S-18-9
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 22W LP 9301412 x 45 x 70mm1944 lm356.1-231AP-1412/S-22-9
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 26W LP 9301692 x 45 x 70mm2333 lm356.1-231AP-1692/S-26-9
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 31W LP 9301977 x 45 x 70mm2722 lm356.1-231AP-1977/S-31-9
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 35W LP 9302257 x 45 x 70mm3110 lm356.1-231AP-2257/S-35-9
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 39W LP 9302537 x 45 x 70mm3499 lm356.1-231AP-2537/S-39-9
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 43W LP 9302816 x 45 x 70mm3888 lm356.1-231AP-2816/S-43-9
Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 10W LP 940572 x 45 x 70mm825 lm356.1-241AP-572/S-10-9
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 14W LP 940852 x 45 x 70mm1237 lm356.1-241AP-852/S-14-9
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 18W LP 9401132 x 45 x 70mm1650 lm356.1-241AP-1132/S-18-9
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 22W LP 9401412 x 45 x 70mm2062 lm356.1-241AP-1412/S-22-9
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 26W LP 9401692 x 45 x 70mm2474 lm356.1-241AP-1692/S-26-9
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 31W LP 9401977 x 45 x 70mm2887 lm356.1-241AP-1977/S-31-9
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 35W LP 9402257 x 45 x 70mm3299 lm356.1-241AP-2257/S-35-9
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 39W LP 9402537 x 45 x 70mm3712 lm356.1-241AP-2537/S-39-9
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 43W LP 9402816 x 45 x 70mm4124 lm356.1-241AP-2816/S-43-9

Bolin System-P MPR1 LP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P MPR1 570 LED 10W LP 930570 x 45 x 70mm778 lm356.1-231AP-570/P-10-9
Bolin Sistem-P MPR1 850 LED 14W LP 930850 x 45 x 70mm1166 lm356.1-231AP-850/P-14-9
Bolin Sistem-P MPR1 1130 LED 18W LP 9301130 x 45 x 70mm1555 lm356.1-231AP-1130/P-18-9
Bolin Sistem-P MPR1 1410 LED 22W LP 9301410 x 45 x 70mm1944 lm356.1-231AP-1410/P-22-9
Bolin Sistem-P MPR1 1690 LED 26W LP 9301690 x 45 x 70mm2333 lm356.1-231AP-1690/P-26-9
Bolin Sistem-P MPR1 1975 LED 31W LP 9301975 x 45 x 70mm2722 lm356.1-231AP-1975/P-31-9
Bolin Sistem-P MPR1 2255 LED 35W LP 9302255 x 45 x 70mm3110 lm356.1-231AP-2255/P-35-9
Bolin Sistem-P MPR1 2535 LED 39W LP 9302535 x 45 x 70mm3499 lm356.1-231AP-2535/P-39-9
Bolin Sistem-P MPR1 2814 LED 43W LP 9302814 x 45 x 70mm3888 lm356.1-231AP-2814/P-43-9
Bolin Sistem-S MPR1 570 LED 10W LP 940570 x 45 x 70mm825 lm356.1-241AP-570/P-10-9
Bolin Sistem-S MPR1 850 LED 14W LP 940850 x 45 x 70mm1237 lm356.1-241AP-850/P-14-9
Bolin Sistem-S MPR1 1130 LED 18W LP 9401130 x 45 x 70mm1650 lm356.1-241AP-1130/P-18-9
Bolin Sistem-S MPR1 1410 LED 22W LP 9401410 x 45 x 70mm2062 lm356.1-241AP-1410/P-22-9
Bolin Sistem-S MPR1 1690 LED 26W LP 9401690 x 45 x 70mm2474 lm356.1-241AP-1690/P-26-9
Bolin Sistem-S MPR1 1975 LED 31W LP 9401975 x 45 x 70mm2887 lm356.1-241AP-1975/P-31-9
Bolin Sistem-S MPR1 2255 LED 35W LP 9402255 x 45 x 70mm3299 lm356.1-241AP-2255/P-35-9
Bolin Sistem-S MPR1 2535 LED 39W LP 9402535 x 45 x 70mm3712 lm356.1-241AP-2535/P-39-9
Bolin Sistem-S MPR1 2814 LED 43W LP 9402814 x 45 x 70mm4124 lm356.1-241AP-2814/P-43-9

Bolin System-K MPR1 LP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 10W LP 930572 x 45 x 70mm778 lm356.1-231AP-572/K-10-9
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 14W LP 930852 x 45 x 70mm1166 lm356.1-231AP-852/K-14-9
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 18W LP 9301132 x 45 x 70mm1555 lm356.1-231AP-1132/K-18-9
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 22W LP 9301412 x 45 x 70mm1944 lm356.1-231AP-1412/K-22-9
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 26W LP 9301692 x 45 x 70mm2333 lm356.1-231AP-1692/K-26-9
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 31W LP 9301977 x 45 x 70mm2722 lm356.1-231AP-1977/K-31-9
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 35W LP 9302257 x 45 x 70mm3110 lm356.1-231AP-2257/K-35-9
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 39W LP 9302537 x 45 x 70mm3499 lm356.1-231AP-2537/K-39-9
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 43W LP 9302816 x 45 x 70mm3888 lm356.1-231AP-2816/K-43-9
Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 10W LP 940572 x 45 x 70mm825 lm356.1-241AP-572/K-10-9
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 14W LP 940852 x 45 x 70mm1237 lm356.1-241AP-852/K-14-9
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 18W LP 9401132 x 45 x 70mm1650 lm356.1-241AP-1132/K-18-9
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 22W LP 9401412 x 45 x 70mm2062 lm356.1-241AP-1412/K-22-9
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 26W LP 9401692 x 45 x 70mm2474 lm356.1-241AP-1692/K-26-9
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 31W LP 9401977 x 45 x 70mm2887 lm356.1-241AP-1977/K-31-9
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 35W LP 9402257 x 45 x 70mm3299 lm356.1-241AP-2257/K-35-9
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 39W LP 9402537 x 45 x 70mm3712 lm356.1-241AP-2537/K-39-9
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 43W LP 9402816 x 45 x 70mm4124 lm356.1-241AP-2816/K-43-9

High Power CRI90

Bolin System-S MPR1 HP

S – Start

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 18W HP 930572 x 45 x 70mm1555 lm356.1-231AP-572/S-18-9
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 26W HP 930852 x 45 x 70mm2333 lm356.1-231AP-852/S-26-9
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 34W HP 9301132 x 45 x 70mm3110 lm356.1-231AP-1132/S-34-9
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 43W HP 9301412 x 45 x 70mm3888 lm356.1-231AP-1412/S-43-9
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 51W HP 9301692 x 45 x 70mm4666 lm356.1-231AP-1692/S-51-9
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 60W HP 9301977 x 45 x 70mm5443 lm356.1-231AP-1977/S-60-9
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 68W HP 9302257 x 45 x 70mm6221 lm356.1-231AP-2257/S-68-9
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 76W HP 9302537 x 45 x 70mm6999 lm356.1-231AP-2537/S-76-9
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 84W HP 9302816 x 45 x 70mm7776 lm356.1-231AP-2816/S-84-9
Bolin Sistem-S MPR1 572 LED 18W HP 940572 x 45 x 70mm1650 lm356.1-241AP-572/S-18-9
Bolin Sistem-S MPR1 852 LED 26W HP 940852 x 45 x 70mm2474 lm356.1-241AP-852/S-26-9
Bolin Sistem-S MPR1 1132 LED 34W HP 9401132 x 45 x 70mm3299 lm356.1-241AP-1132/S-34-9
Bolin Sistem-S MPR1 1412 LED 43W HP 9401412 x 45 x 70mm4124 lm356.1-241AP-1412/S-43-9
Bolin Sistem-S MPR1 1692 LED 51W HP 9401692 x 45 x 70mm4949 lm356.1-241AP-1692/S-51-9
Bolin Sistem-S MPR1 1977 LED 60W HP 9401977 x 45 x 70mm5774 lm356.1-241AP-1977/S-60-9
Bolin Sistem-S MPR1 2257 LED 68W HP 9402257 x 45 x 70mm6599 lm356.1-241AP-2257/S-68-9
Bolin Sistem-S MPR1 2537 LED 76W HP 9402537 x 45 x 70mm7423 lm356.1-241AP-2537/S-76-9
Bolin Sistem-S MPR1 2816 LED 84W HP 9402816 x 45 x 70mm8248 lm356.1-241AP-2816/S-84-9

Bolin System-P MPR1 HP

P – Pass

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-P MPR1 570 LED 18W HP 830570 x 45 x 70mm1555 lm356.1-231AP-570/P-18
Bolin Sistem-P MPR1 850 LED 26W HP 830850 x 45 x 70mm2333 lm356.1-231AP-850/P-26
Bolin Sistem-P MPR1 1130 LED 35W HP 8301130 x 45 x 70mm3110 lm356.1-231AP-1130/P-35
Bolin Sistem-P MPR1 1410 LED 43W HP 8301410 x 45 x 70mm3888 lm356.1-231AP-1410/P-43
Bolin Sistem-P MPR1 1690 LED 51W HP 8301690 x 45 x 70mm4666 lm356.1-231AP-1690/P-51
Bolin Sistem-P MPR1 1975 LED 59W HP 8301975 x 45 x 70mm5443 lm356.1-231AP-1975/P-59
Bolin Sistem-P MPR1 2255 LED 68W HP 8302255 x 45 x 70mm6221 lm356.1-231AP-2255/P-68
Bolin Sistem-P MPR1 2535 LED 76W HP 8302535 x 45 x 70mm6999 lm356.1-231AP-2535/P-76
Bolin Sistem-P MPR1 2814 LED 85W HP 8302814 x 45 x 70mm7776 lm356.1-231AP-2814/P-85
Bolin Sistem-P MPR1 570 LED 18W HP 840570 x 45 x 70mm1650 lm356.1-241AP-570/P-18
Bolin Sistem-P MPR1 850 LED 26W HP 840850 x 45 x 70mm2474 lm356.1-241AP-850/P-26
Bolin Sistem-P MPR1 1130 LED 35W HP 8401130 x 45 x 70mm3299 lm356.1-241AP-1130/P-35
Bolin Sistem-P MPR1 1410 LED 43W HP 8401410 x 45 x 70mm4124 lm356.1-241AP-1410/P-43
Bolin Sistem-P MPR1 1690 LED 51W HP 8401690 x 45 x 70mm4949 lm356.1-241AP-1690/P-51
Bolin Sistem-P MPR1 1975 LED 59W HP 8401975 x 45 x 70mm5774 lm356.1-241AP-1975/P-59
Bolin Sistem-P MPR1 2255 LED 68W HP 8402255 x 45 x 70mm6599 lm356.1-241AP-2255/P-68
Bolin Sistem-P MPR1 2535 LED 76W HP 8402535 x 45 x 70mm7423 lm356.1-241AP-2535/P-76
Bolin Sistem-P MPR1 2814 LED 85W HP 8402814 x 45 x 70mm8248 lm356.1-241AP-2814/P-85

Bolin System-K MPR1 HP

K – END

TIP

DIMENZIJA

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 18W HP 830572 x 45 x 70mm1555 lm356.1-231AP-572/K-18
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 26W HP 830852 x 45 x 70mm2333 lm356.1-231AP-852/K-26
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 35W HP 8301132 x 45 x 70mm3110 lm356.1-231AP-1132/K-35
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 43W HP 8301412 x 45 x 70mm3888 lm356.1-231AP-1412/K-43
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 51W HP 8301692 x 45 x 70mm4666 lm356.1-231AP-1692/K-51
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 59W HP 8301977 x 45 x 70mm5443 lm356.1-231AP-1977/K-59
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 68W HP 8302257 x 45 x 70mm6221 lm356.1-231AP-2257/K-68
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 76W HP 8302537 x 45 x 70mm6999 lm356.1-231AP-2537/K-76
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 85W HP 8302816 x 45 x 70mm7776 lm356.1-231AP-2816/K-85
Bolin Sistem-K MPR1 572 LED 18W HP 840572 x 45 x 70mm1650 lm356.1-241AP-572/K-18
Bolin Sistem-K MPR1 852 LED 26W HP 840852 x 45 x 70mm2474 lm356.1-241AP-852/K-26
Bolin Sistem-K MPR1 1132 LED 35W HP 8401132 x 45 x 70mm3299 lm356.1-241AP-1132/K-35
Bolin Sistem-K MPR1 1412 LED 43W HP 8401412 x 45 x 70mm4124 lm356.1-241AP-1412/K-43
Bolin Sistem-K MPR1 1692 LED 51W HP 8401692 x 45 x 70mm4949 lm356.1-241AP-1692/K-51
Bolin Sistem-K MPR1 1977 LED 59W HP 8401977 x 45 x 70mm5774 lm356.1-241AP-1977/K-59
Bolin Sistem-K MPR1 2257 LED 68W HP 8402257 x 45 x 70mm6599 lm356.1-241AP-2257/K-68
Bolin Sistem-K MPR1 2537 LED 76W HP 8402537 x 45 x 70mm7423 lm356.1-241AP-2537/K-76
Bolin Sistem-K MPR1 2816 LED 85W HP 8402816 x 45 x 70mm8248 lm356.1-241AP-2816/K-85

BOLIN T-SPOJ

Low Power CRI80

Bolin Stm-TS M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 830575 x 335 x 70mm1174 lm356.1-231AM-575×335/TS-14
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 27W LP 83081135 x 615 x 70mm2349 lm356.1-231AM-1135×615/TS-27
Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 840575 x 335 x 70mm1309 lm356.1-241AM-575×335/TS-14
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 27W LP 8401135 x 615 x 70mm2617 lm356.1-241AM-1135×615/TS-27

Low Power CRI90

Bolin Stm-TS M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 930575 x 335 x 70mm1107 lm356.1-231AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8301135 x 615 x 70mm2214 lm356.1-231AM-1135×615/TS-26-9
Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 840575 x 335 x 70mm1174 lm356.1-241AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8401135 x 615 x 70mm2349 lm356.1-241AM-1135×615/TS-26-9

Low Power CRI90

Bolin Stm-TS M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 930575 x 335 x 70mm1107 lm356.1-231AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8301135 x 615 x 70mm2214 lm356.1-231AM-1135×615/TS-26-9
Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 840575 x 335 x 70mm1174 lm356.1-241AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8401135 x 615 x 70mm2349 lm356.1-241AM-1135×615/TS-26-9

Low Power CRI90

Bolin Stm-TS M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 930575 x 335 x 70mm1107 lm356.1-231AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8301135 x 615 x 70mm2214 lm356.1-231AM-1135×615/TS-26-9
Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 840575 x 335 x 70mm1174 lm356.1-241AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8401135 x 615 x 70mm2349 lm356.1-241AM-1135×615/TS-26-9

Low Power CRI90

Bolin Stm-TS M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 930575 x 335 x 70mm1107 lm356.1-231AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8301135 x 615 x 70mm2214 lm356.1-231AM-1135×615/TS-26-9
Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 14W LP 840575 x 335 x 70mm1174 lm356.1-241AM-575×335/TS-14-9
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 26W LP 8401135 x 615 x 70mm2349 lm356.1-241AM-1135×615/TS-26-9

High Power CRI80

Bolin Stm-TS M1 HP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 26W LP 830575 x 335 x 70mm2350 lm356.1-231AM-575×335/TS-26
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 51W LP 83081135 x 615 x 70mm4701 lm356.1-231AM-1135×615/TS-51
Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 26W LP 840575 x 335 x 70mm2617 lm356.1-241AM-575×335/TS-26
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 51W LP 8401135 x 615 x 70mm5235 lm356.1-241AM-1135×615/TS-51

High Power CRI90

Bolin Stm-TS M1 HP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 26W LP 930575 x 335 x 70mm2214 lm356.1-231AM-575×335/TS-26
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 51W LP 93081135 x 615 x 70mm4428 lm356.1-231AM-1135×615/TS-51
Bolin Stm-TS M1 575×335 LED 26W LP 940575 x 335 x 70mm2349 lm356.1-241AM-575×335/TS-26
Bolin Stm-TS M1 1135×615 LED 51W LP 9401135 x 615 x 70mm4697 lm356.1-241AM-1135×615/TS-51

BOLIN KRIŽNI SPOJ

Low Power CRI80

Bolin Stm-KS M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 18W LP 830624 x 575 x 70mm1566 lm356.1-231AM-624×575/KS-18
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 35W LP 8301184 x 1135 x 70mm3132 lm356.1-231AM-1184×1135/KS-35
Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 18W LP 840624 x 575 x 70mm1745 lm356.1-241AM-624×575/KS-18
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 35W LP 8401184 x 1135 x 70mm3490 lm356.1-241AM-1184×1135/KS-35

Low Power CRI90

Bolin Stm-KS M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 18W LP 930624 x 575 x 70mm1476 lm356.1-231AM-624×575/KS-18-9
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 35W LP 9301184 x 1135 x 70mm2952 lm356.1-231AM-1184×1135/KS-35-9
Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 18W LP 940624 x 575 x 70mm1566 lm356.1-241AM-624×575/KS-18-9
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 35W LP 9401184 x 1135 x 70mm3132 lm356.1-241AM-1184×1135/KS-35-9

High Power CRI80

Bolin Stm-KS M1 HP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 35W HP 830624 x 575 x 70mm3134 lm356.1-231AM-624×575/KS-35
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 68W HP 8301184 x 1135 x 70mm6268 lm356.1-231AM-1184×1135/KS-68
Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 35W HP 840624 x 575 x 70mm3490 lm356.1-241AM-624×575/KS-35
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 68W HP 8401184 x 1135 x 70mm6980 lm356.1-241AM-1184×1135/KS-68

High Power CRI90

Bolin Stm-KS M1 HP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 34W HP 930624 x 575 x 70mm2952 lm356.1-231AM-624×575/KS-34-9
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 68W HP 9301184 x 1135 x 70mm5905 lm356.1-231AM-1184×1135/KS-68-9
Bolin Stm-KS M1 624×575 LED 34W HP 940624 x 575 x 70mm3132 lm356.1-241AM-624×575/KS-34-9
Bolin Stm-KS M1 1184×1135 LED 68W HP 9401184 x 1135 x 70mm6263 lm356.1-241AM-1184×1135/KS-68-9

BOLIN KUTNI SPOJ 135

Low Power CRI80

Bolin Stm-135 M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-135 M1 610 LED 10W LP 830610 x 45 x 70mm783 lm356.1-231AM-610/135-10
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 18W LP 8301170 x 45 x 70mm1566 lm356.1-231AM-1170/135-18
Bolin Stm-135 M1 610 LED 10W LP 840610 x 45 x 70mm872 lm356.1-241AM-610/135-10
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 18W LP 8401170 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-1170/135-18

Low Power CRI90

Bolin Stm-135 M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-135 M1 610 LED 10W LP 930610 x 45 x 70mm738 lm356.1-231AM-610/135-10-9
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 18W LP 9301170 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-1170/135-18-9
Bolin Stm-135 M1 610 LED 10W LP 940610 x 45 x 70mm783 lm356.1-241AM-610/135-10-9
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 18W LP 9401170 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-1170/135-18-9

High Power CRI80

Bolin Stm-135 M1 HP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-135 M1 610 LED 18W HP 830610 x 45 x 70mm1567 lm356.1-231AM-610/135-18
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 35W HP 8301170 x 45 x 70mm3134 lm356.1-231AM-1170/135-35
Bolin Stm-135 M1 610 LED 18W HP 840610 x 45 x 70mm1745 lm356.1-241AM-610/135-18
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 35W HP 8401170 x 45 x 70mm3490 lm356.1-241AM-1170/135-35

High Power CRI90

Bolin Stm-135 M1 HP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-135 M1 610 LED 18W HP 930610 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-610/135-18-9
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 34W HP 9301170 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-1170/135-34-9
Bolin Stm-135 M1 610 LED 18W HP 940610 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-610/135-18-9
Bolin Stm-135 M1 1170 LED 34W HP 9401170 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-1170/135-34-9

BOLIN KUTNI SPOJ 90

Low Power CRI80

Bolin Stm-90 M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 10W LP 830294 x 351 x 70mm783 lm356.1-231AM-294×351/90-10
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 18W LP 830574 x 631 x 70mm1566 lm356.1-231AM-574×631/90-18
Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 10W LP 840294 x 351 x 70mm872 lm356.1-241AM-294×351/90-10
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 18W LP 840574 x 631 x 70mm1745 lm356.1-241AM-574×631/90-18

Low Power CRI90

Bolin Stm-90 M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 10W LP 930294 x 351 x 70mm783 lm356.1-231AM-294×351/90-10-9
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 18W LP 930574 x 631 x 70mm1566 lm356.1-231AM-574×631/90-18-9
Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 10W LP 940294 x 351 x 70mm872 lm356.1-241AM-294×351/90-10-9
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 18W LP 940574 x 631 x 70mm1745 lm356.1-241AM-574×631/90-18-9

High Power CRI80

Bolin Stm-90 M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 18W HP 830294 x 351 x 70mm1567 lm356.1-231AM-294×351/90-18
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 35W HP 830574 x 631 x 70mm3134 lm356.1-231AM-574×631/90-35
Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 18W HP 840294 x 351 x 70mm1745 lm356.1-241AM-294×351/90-18
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 35W HP 840574 x 631 x 70mm3490 lm356.1-241AM-574×631/90-35

High Power CRI90

Bolin Stm-90 M1 LP

TIP

DIMENZIJE

LUMEN

ŠIFRA

Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 18W HP 930610 x 45 x 70mm1476 lm356.1-231AM-294×351/90-18-9
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 34W HP 9301170 x 45 x 70mm2952 lm356.1-231AM-574×631/90-34-9
Bolin Stm-90 M1 294×351 LED 18W HP 940610 x 45 x 70mm1566 lm356.1-241AM-294×351/90-18-9
Bolin Stm-90 M1 574×631 LED 34W HP 9401170 x 45 x 70mm3132 lm356.1-241AM-574×631/90-34-9

PRIBOR ZA OVJESNU MONTAŽU

TIP

DIMENZIJE

ŠIFRA

2 x Wire cable + Suspension mechanism (1500mm)1500 mm356.1-2XS+M-1500
2 x Wire cable + Suspension mechanism (3000mm)3000 mm356.1-2XS+M-3000
Ceiling box + Power cable On/Off  (1500mm)1500 mm356.1-2XSK+K-1500
Ceiling box + Power cable DALI  (1500mm)1500 mm356.1-2XSK+K-D/1500
Ceiling box + Power cable On/Off (3000mm)3000 mm356.1-2XS+M-3000
Ceiling box + Power cable DALI (3000mm)3000 mm356.1-2XSK+K/D-3000

PRIBOR

TIP

DIMENZIJE

ŠIFRA

Završni bočni poklopac Bolin45x70x2mm356.1-ZBP-BS

Zatražite tehničku dokumenataciju