Soft Maxi - Inea rasvjeta

Soft Maxi

Zaobljeni rubovi i upušteni difuzor svjetiljke linije SOFT čine oku ugodnim, ne samo zbog svjetlosnog efekta, već i s dekorativnog aspekta. Izrađena je iz aluminijskog profila te sadrži samohladive linearne LED module visoke efikasnosti A++. Osnovne boje tijela svjetiljke su, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Ugradna svjetiljka
Završne boje
LED rasvjeta

SOFT MAXI M LED

SOFT MAXI M LED svjetiljka
Ugradna svjetiljka
LED rasvjeta
SOFT MAXI M LOW POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
SOFT MAXI M 1174 LED 18W LP 830 1174 x 103 x 95 1789 lm 354a-131AM-1174/18
SOFT MAXI M 1174 LED 18W LP 840 1174 x 103 x 95 1994 lm 354a-141AM-1174/18
SOFT MAXI M 1454 LED 22W LP 830 1454 x 103 x 95 2237 lm 354a-131AM-1454/22
SOFT MAXI M 1454 LED 22W LP 840 1454 x 103 x 95 2493 lm 354a-141AM-1454/22
SOFT MAXI M 1734 LED 27W LP 830 1734 x 103 x 95 2684 lm 354a-131AM-1734/27
SOFT MAXI M 1734 LED 27W LP 840 1734 x 103 x 95 2991 lm 354a-141AM-1734/27
SOFT MAXI M 2019 LED 31W LP 830 2019 x 103 x 95 3132 lm 354a-131AM-2019/31
SOFT MAXI M 2019 LED 31W LP 840 2019 x 103 x 95 3490 lm 354a-141AM-2019/31
SOFT MAXI M 2299 LED 35W LP 830 2299 x 103 x 95 3579 lm 354a-131AM-2299/35
SOFT MAXI M 2299 LED 35W LP 840 2299 x 103 x 95 3988 lm 354a-141AM-2299/35
SOFT MAXI M 2573 LED 39W LP 830 2573 x 103 x 95 4026 lm 354a-131AM-2573/39
SOFT MAXI M 2573 LED 39W LP 840 2573 x 103 x 95 4487 lm 354a-141AM-2573/39
SOFT MAXI M 2859 LED 43W LP 830 2859 x 103 x 95 4474 lm 354a-131AM-2859/43
SOFT MAXI M 2859 LED 43W LP 840 2859 x 103 x 95 4986 lm 354a-141AM-2859/43
SOFT MAXI M 614 LED 10W LP 830 614 x 103 x 95 895 lm 354a-131AM-614/10
SOFT MAXI M 614 LED 10W LP 840 614 x 103 x 95 997 lm 354a-141AM-614/10
SOFT MAXI M 894 LED 14W LP 830 894 x 103 x 95 1342 lm 354a-131AM-894/14
SOFT MAXI M 894 LED 14W LP 840 894 x 103 x 95 1496 lm 354a-141AM-894/14
SOFT MAXI M HIGH POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
SOFT MAXI M 1174 LED 35W HP 830 1174 x 103 x 95 3581 lm 354a-131AM-1174/35
SOFT MAXI M 1174 LED 35W HP 840 1174 x 103 x 95 3988 lm 354a-141AM-1174/35
SOFT MAXI M 1454 LED 43W HP 830 1454 x 103 x 95 4477 lm 354a-131AM-1454/43
SOFT MAXI M 1454 LED 43W HP 840 1454 x 103 x 95 4986 lm 354a-141AM-1454/43
SOFT MAXI M 1734 LED 51W HP 830 1734 x 103 x 95 5372 lm 354a-131AM-1734/51
SOFT MAXI M 1734 LED 51W HP 840 1734 x 103 x 95 5983 lm 354a-141AM-1734/51
SOFT MAXI M 2019 LED 59W HP 830 2019 x 103 x 95 6268 lm 354a-131AM-2019/59
SOFT MAXI M 2019 LED 59W HP 840 2019 x 103 x 95 6980 lm 354a-141AM-2019/59
SOFT MAXI M 2299 LED 68W HP 830 2299 x 103 x 95 7163 lm 354a-131AM-2299/68
SOFT MAXI M 2299 LED 68W HP 840 2299 x 103 x 95 7977 lm 354a-141AM-2299/68
SOFT MAXI M 2573 LED 76W HP 830 2573 x 103 x 95 8058 lm 354a-131AM-2573/76
SOFT MAXI M 2573 LED 76W HP 840 2573 x 103 x 95 8974 lm 354a-141AM-2573/76
SOFT MAXI M 2859 LED 85W HP 830 2859 x 103 x 95 8954 lm 354a-131AM-2859/85
SOFT MAXI M 2859 LED 85W HP 840 2859 x 103 x 95 9971 lm 354a-141AM-2859/85
SOFT MAXI M 614 LED 18W HP 830 614 x 103 x 95 1791 lm 354a-131AM-614/18
SOFT MAXI M 614 LED 18W HP 840 614 x 103 x 95 1994 lm 354a-141AM-614/18
SOFT MAXI M 894 LED 26W HP 830 894 x 103 x 95 2686 lm 354a-131AM-894/26
SOFT MAXI M 894 LED 26W HP 840 894 x 103 x 95 2991 lm 354a-141AM-894/26

SOFT MAXI MPR LED

SOFT MAXI MPR LED svjetiljka
Ugradna svjetiljka
LED rasvjeta
SOFT MAXI MPR LOW POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
SOFT MAXI MPR 1174 LED 18W LP 830 1174 x 103 x 95 2013 lm 354a-131AP-1174/18
SOFT MAXI MPR 1174 LED 18W LP 840 1174 x 103 x 95 2244 lm 354a-141AP-1174/18
SOFT MAXI MPR 1454 LED 22W LP 830 1454 x 103 x 95 2516 lm 354a-131AP-1454/22
SOFT MAXI MPR 1454 LED 22W LP 840 1454 x 103 x 95 2804 lm 354a-141AP-1454/22
SOFT MAXI MPR 1734 LED 27W LP 830 1734 x 103 x 95 3020 lm 354a-131AP-1734/27
SOFT MAXI MPR 1734 LED 27W LP 840 1734 x 103 x 95 3365 lm 354a-141AP-1734/27
SOFT MAXI MPR 2019 LED 31W LP 830 2019 x 103 x 95 3523 lm 354a-131AP-2019/31
SOFT MAXI MPR 2019 LED 31W LP 840 2019 x 103 x 95 3926 lm 354a-141AP-2019/31
SOFT MAXI MPR 2299 LED 35W LP 830 2299 x 103 x 95 4026 lm 354a-131AP-2299/35
SOFT MAXI MPR 2299 LED 35W LP 840 2299 x 103 x 95 4487 lm 354a-141AP-2299/35
SOFT MAXI MPR 2573 LED 39W LP 830 2573 x 103 x 95 4530 lm 354a-131AP-2573/39
SOFT MAXI MPR 2573 LED 39W LP 840 2573 x 103 x 95 5048 lm 354a-141AP-2573/39
SOFT MAXI MPR 2859 LED 43W LP 830 2859 x 103 x 95 5033 lm 354a-131AP-2859/43
SOFT MAXI MPR 2859 LED 43W LP 840 2859 x 103 x 95 5609 lm 354a-141AP-2859/43
SOFT MAXI MPR 614 LED 10W LP 830 614 x 103 x 95 1007 lm 354a-131AP-614/10
SOFT MAXI MPR 614 LED 10W LP 840 614 x 103 x 95 1122 lm 354a-141AP-614/10
SOFT MAXI MPR 894 LED 14W LP 830 894 x 103 x 95 1510 lm 354a-131AP-894/14
SOFT MAXI MPR 894 LED 14W LP 840 894 x 103 x 95 1683 lm 354a-141AP-894/14
SOFT MAXI MPR HIGH POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
SOFT MAXI MPR 1174 LED 35W HP 830 1174 x 103 x 95 4029 lm 354a-131AP-1174/35
SOFT MAXI MPR 1174 LED 35W HP 840 1174 x 103 x 95 4487 lm 354a-141AP-1174/35
SOFT MAXI MPR 1454 LED 43W HP 830 1454 x 103 x 95 5036 lm 354a-131AP-1454/43
SOFT MAXI MPR 1454 LED 43W HP 840 1454 x 103 x 95 5609 lm 354a-141AP-1454/43
SOFT MAXI MPR 1734 LED 51W HP 830 1734 x 103 x 95 6044 lm 354a-131AP-1734/51
SOFT MAXI MPR 1734 LED 51W HP 840 1734 x 103 x 95 6731 lm 354a-141AP-1734/51
SOFT MAXI MPR 2019 LED 59W HP 830 2019 x 103 x 95 7051 lm 354a-131AP-2019/59
SOFT MAXI MPR 2019 LED 59W HP 840 2019 x 103 x 95 7852 lm 354a-141AP-2019/59
SOFT MAXI MPR 2299 LED 68W HP 830 2299 x 103 x 95 8058 lm 354a-131AP-2299/68
SOFT MAXI MPR 2299 LED 68W HP 840 2299 x 103 x 95 8974 lm 354a-141AP-2299/68
SOFT MAXI MPR 2573 LED 76W HP 830 2573 x 103 x 95 9066 lm 354a-131AP-2573/76
SOFT MAXI MPR 2573 LED 76W HP 840 2573 x 103 x 95 10096 lm 354a-141AP-2573/76
SOFT MAXI MPR 2859 LED 85W HP 830 2859 x 103 x 95 10073 lm 354a-131AP-2859/85
SOFT MAXI MPR 2859 LED 85W HP 840 2859 x 103 x 95 11218 lm 354a-141AP-2859/85
SOFT MAXI MPR 614 LED 18W HP 830 614 x 103 x 95 2015 lm 354a-131AP-614/18
SOFT MAXI MPR 614 LED 18W HP 840 614 x 103 x 95 2244 lm 354a-141AP-614/18
SOFT MAXI MPR 894 LED 26W HP 830 894 x 103 x 95 3022 lm 354a-131AP-894/26
SOFT MAXI MPR 894 LED 26W HP 840 894 x 103 x 95 3365 lm 354a-141AP-894/26

© 2020 INEA | Arhitektonska rasvjeta | LED rasvjeta