Slash - Inea rasvjeta

Slash

Model Slash naš je najuži ugradni profil širine svjetlećeg dijela svega 45mm što ovu svjetiljku svrstava među najuže modele na tržištu. Zbog male širine preklop fluo cijevi nije moguć, pa se u potrebi kontinuirane linije svjetla koriste specijalne fluo cijevi (seamless).

Svjetiljka je dostupna kao pojedinačni modul ili kao sistemska linija. Izvori svjetla su visoko efikasni linearni samohladivi LED moduli. Postoje varijante s polikarbonatnim prizmatičnim i opalnim difuzorom. Osnovne boje tijela svjetiljke su natur eloksirani aluminij, crna, bijela, siva, boja hrđe (Rusty Iron) i RAL po želji.

Ugradna svjetiljka
Završne boje
LED rasvjeta

SLASH M LED

SLASH M LED svjetiljka
Ugradna svjetiljka
LED rasvjeta
SLASH M LOW POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
Slash M 1143 LED 18W LP 830 1143 x 57 x 75 1706 lm 352-131AM-1143/18
Slash M 1143 LED 18W LP 840 1143 x 57 x 75 1901 lm 352-141AM-1143/18
Slash M 1423 LED 22W LP 830 1423 x 57 x 75 2132 lm 352-131AM-1423/22
Slash M 1423 LED 22W LP 840 1423 x 57 x 75 2376 lm 352-141AM-1423/22
Slash M 1703 LED 27W LP 830 1703 x 57 x 75 2558 lm 352-131AM-1703/27
Slash M 1703 LED 27W LP 840 1703 x 57 x 75 2851 lm 352-141AM-1703/27
Slash M 1988 LED 31W LP 830 1988 x 57 x 75 2985 lm 352-131AM-1988/31
Slash M 1988 LED 31W LP 840 1988 x 57 x 75 3326 lm 352-141AM-1988/31
Slash M 2268 LED 35W LP 830 2268 x 57 x 75 3411 lm 352-131AM-2268/35
Slash M 2268 LED 35W LP 840 2268 x 57 x 75 3802 lm 352-141AM-2268/35
Slash M 2548 LED 39W LP 830 2548 x 57 x 75 3838 lm 352-131AM-2548/39
Slash M 2548 LED 39W LP 840 2548 x 57 x 75 4277 lm 352-141AM-2548/39
Slash M 2828 LED 43W LP 830 2828 x 57 x 75 4264 lm 352-131AM-2828/43
Slash M 2828 LED 43W LP 840 2828 x 57 x 75 4752 lm 352-141AM-2828/43
Slash M 583 LED 10W LP 830 583 x 57 x 75 853 lm 352-131AM-583/10
Slash M 583 LED 10W LP 840 583 x 57 x 75 950 lm 352-141AM-583/10
Slash M 863 LED 14W LP 830 863 x 57 x 75 1279 lm 352-131AM-863/14
Slash M 863 LED 14W LP 840 863 x 57 x 75 1426 lm 352-141AM-863/14
SLASH M HIGH POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
Slash M 1143 LED 35W HP 830 1143 x 57 x 75 3414 lm 352-131AM-1143/35
Slash M 1143 LED 35W HP 840 1143 x 57 x 75 3802 lm 352-141AM-1143/35
Slash M 1423 LED 43W HP 830 1423 x 57 x 75 4267 lm 352-131AM-1423/43
Slash M 1423 LED 43W HP 840 1423 x 57 x 75 4752 lm 352-141AM-1423/43
Slash M 1703 LED 51W HP 830 1703 x 57 x 75 5120 lm 352-131AM-1703/51
Slash M 1703 LED 51W HP 840 1703 x 57 x 75 5702 lm 352-141AM-1703/51
Slash M 1988 LED 59W HP 830 1988 x 57 x 75 5974 lm 352-131AM-1988/59
Slash M 1988 LED 59W HP 840 1988 x 57 x 75 6653 lm 352-141AM-1988/59
Slash M 2268 LED 68W HP 830 2268 x 57 x 75 6827 lm 352-131AM-2268/68
Slash M 2268 LED 68W HP 840 2268 x 57 x 75 7603 lm 352-141AM-2268/68
Slash M 2548 LED 76W HP 830 2548 x 57 x 75 7681 lm 352-131AM-2548/76
Slash M 2548 LED 76W HP 840 2548 x 57 x 75 8553 lm 352-141AM-2548/76
Slash M 2828 LED 85W HP 830 2828 x 57 x 75 8534 lm 352-131AM-2828/85
Slash M 2828 LED 85W HP 840 2828 x 57 x 75 9504 lm 352-141AM-2828/85
Slash M 583 LED 18W HP 830 583 x 57 x 75 1707 lm 352-131AM-583/18
Slash M 583 LED 18W HP 840 583 x 57 x 75 1901 lm 352-141AM-583/18
Slash M 863 LED 26W HP 830 863 x 57 x 75 2560 lm 352-131AM-863/26
Slash M 863 LED 26W HP 840 863 x 57 x 75 2851 lm 352-141AM-863/26

SLASH MPR LED

SLASH MPR LED svjetiljka
Ugradna svjetiljka
LED rasvjeta
SLASH MPR LOW POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
Slash MPR 1143 LED 18W LP 830 1143 x 57 x 75 1873 lm 352-131AP-1143/18
Slash MPR 1143 LED 18W LP 840 1143 x 57 x 75 2088 lm 352-141AP-1143/18
Slash MPR 1423 LED 22W LP 830 1423 x 57 x 75 2342 lm 352-131AP-1423/22
Slash MPR 1423 LED 22W LP 840 1423 x 57 x 75 2610 lm 352-141AP-1423/22
Slash MPR 1703 LED 27W LP 830 1703 x 57 x 75 2810 lm 352-131AP-1703/27
Slash MPR 1703 LED 27W LP 840 1703 x 57 x 75 3132 lm 352-141AP-1703/27
Slash MPR 1988 LED 31W LP 830 1988 x 57 x 75 3278 lm 352-131AP-1988/31
Slash MPR 1988 LED 31W LP 840 1988 x 57 x 75 3654 lm 352-141AP-1988/31
Slash MPR 2268 LED 35W LP 830 2268 x 57 x 75 3747 lm 352-131AP-2268/35
Slash MPR 2268 LED 35W LP 840 2268 x 57 x 75 4175 lm 352-141AP-2268/35
Slash MPR 2548 LED 39W LP 830 2548 x 57 x 75 4215 lm 352-131AP-2548/39
Slash MPR 2548 LED 39W LP 840 2548 x 57 x 75 4697 lm 352-141AP-2548/39
Slash MPR 2828 LED 43W LP 830 2828 x 57 x 75 4683 lm 352-131AP-2828/43
Slash MPR 2828 LED 43W LP 840 2828 x 57 x 75 5219 lm 352-141AP-2828/43
Slash MPR 583 LED 10W LP 830 583 x 57 x 75 937 lm 352-131AP-583/10
Slash MPR 583 LED 10W LP 840 583 x 57 x 75 1044 lm 352-141AP-583/10
Slash MPR 863 LED 14W LP 830 863 x 57 x 75 1405 lm 352-131AP-863/14
Slash MPR 863 LED 14W LP 840 863 x 57 x 75 1566 lm 352-141AP-863/14
SLASH MPR HIGH POWER
Tip Dimenzije L x W x H Lumen Šifra
Slash MPR 1143 LED 35W HP 830 1143 x 57 x 75 3749 lm 352-131AP-1143/35
Slash MPR 1143 LED 35W HP 840 1143 x 57 x 75 4175 lm 352-141AP-1143/35
Slash MPR 1423 LED 43W HP 830 1423 x 57 x 75 4687 lm 352-131AP-1423/43
Slash MPR 1423 LED 43W HP 840 1423 x 57 x 75 5219 lm 352-141AP-1423/43
Slash MPR 1703 LED 51W HP 830 1703 x 57 x 75 5624 lm 352-131AP-1703/51
Slash MPR 1703 LED 51W HP 840 1703 x 57 x 75 6263 lm 352-141AP-1703/51
Slash MPR 1988 LED 59W HP 830 1988 x 57 x 75 6561 lm 352-131AP-1988/59
Slash MPR 1988 LED 59W HP 840 1988 x 57 x 75 7307 lm 352-141AP-1988/59
Slash MPR 2268 LED 68W HP 830 2268 x 57 x 75 7499 lm 352-131AP-2268/68
Slash MPR 2268 LED 68W HP 840 2268 x 57 x 75 8351 lm 352-141AP-2268/68
Slash MPR 2548 LED 76W HP 830 2548 x 57 x 75 8436 lm 352-131AP-2548/76
Slash MPR 2548 LED 76W HP 840 2548 x 57 x 75 9395 lm 352-141AP-2548/76
Slash MPR 2828 LED 85W HP 830 2828 x 57 x 75 9373 lm 352-131AP-2828/85
Slash MPR 2828 LED 85W HP 840 2828 x 57 x 75 10493 lm 352-141AP-2828/85
Slash MPR 583 LED 18W HP 830 583 x 57 x 75 1875 lm 352-131AP-583/18
Slash MPR 583 LED 18W HP 840 583 x 57 x 75 2088 lm 352-141AP-583/18
Slash MPR 863 LED 26W HP 830 863 x 57 x 75 2812 lm 352-131AP-863/26
Slash MPR 863 LED 26W HP 840 863 x 57 x 75 3132 lm 352-141AP-863/26

© 2020 INEA | Arhitektonska rasvjeta | LED rasvjeta