Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


europska unija   europska unija

NAZIV PROJEKTA: Certifikacijom proizvoda do novog tržišta tvrtke INEA d.o.o.

ŠIFRA PROJEKTA:KK.03.2.1.08.0058

IME KORISNIKA: Inea d.o.o., Bobovica 9/g, 10430 Samobor

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt će kroz postupak certifikacije proizvoda tvrtke INEA d.o.o. osigurati preduvjete za pristup novim inozemnim tržištima i to kroz primjenu europskih i globalno priznatih normi.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj projekta je povećati izvoz i ukupnu konkurentnost tvrtke INEA d.o.o. uvođenjem globalno priznatih certifikata za proizvodnju svjetiljki kao garancije pouzdanog tehnološkog rješenja, kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda. Projekt će doprinijeti poslovnim ciljevima tvrtke; povećanjem prihoda i izvozne aktivnosti, kroz ishođene certifikate i izjave o sukladnosti koje rezultiraju označavanjem proizvoda CE oznakom što omogućuje ulazak na tržište EU.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 161.875,00 kuna

IZNOS EU POTPORE: 84.100,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 1. travnja do 1. prosinca 2018. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Inea d.o.o.
Nikola Bolfan, direktor
Bobovica 9/g, 10430 Samobor
Tel: +38513376707
Email: inea@inea-lightnig.hr

ZA VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA posjetiti: www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj publikacije/materijala isključiva je odgovornost INEA d.o.o.“

© 2020 INEA | Arhitektonska rasvjeta | LED rasvjeta